Dentalkurser.dk

Endodonti modulforløb

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Avanceret Point: 120

ENDODONTI - ET FAGOMRÅDE I VÆKST. ROTERENDE, RECIPROKERENDE, UDVIKLENDE
Systematisk efteruddannelsesforløb inden for endodonti. Teori og praksis.

BESKRIVELSE 
Her er en mulighed for at udbygge din faglighed og dygtiggøre dig inden for endodonti. Vi tilbyder et 1-årigt kursusforløb, indeholdende 6 moduler. Kurset vil udbygge dit faglige fundament, både teoretisk og praktisk, der er helt nødvendigt for at kunne sikre dine patienter den bedste endodontiske behandling. Du vil efter kurset være bekendt med biologiske, videnskabelige og praktiske aspekter indenfor endodontien, som er relevante for individuel patientbehandling. 
Der undervises i biologien i pulpa og det apikale parodontium, samt i de pulpale og apikale sygdommes ætiologi og patogenese. Kurset vil, igennem gennemgang af patientkasus, og praktiske øvelser fokusere særligt på diagnostik, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af endodontiske sygdomme.

FORM 
Udover teoretisk undervisning og praktiske opgaver, vil der være teoretiske tests, hjemmearbejde, gruppearbejde og diskussioner med vægt på alle aspekter indenfor endodonti fra diagnostik til rekonstruktion.

MÅLGRUPPE 
Tandlæger, der ønsker at opnå teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for endodonti. Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere praksisindsatsen i forhold til patientgruppen med endodontisk sygdom.

CERTIFIKAT 
Deltagerne skal under kurset udarbejde 10 færdigbehandlede endodonti-kasus valgt blandt egne patienter. På baggrund af deltagelse i modulerne, teoretiske test samt aflevering af kasuistikker til bedømmelse, certificeres deltagerne med diplom.

KURSUSLEDERE OG KURSUSGIVERE 
Kurset er udviklet af Lise-Lotte Kirkevang og Dag Ørstavik, og kursusgivere består af nationale og internationale anerkendte specialister og eksperter.

OVERSIGT OVER HOVEDEMNER I MODULERNE
Modul 1 (22.-23. februar 2019)
Forskning og praksis. Access præparation og instrumentering.

Modul 2 (12. -13. april 2019)
Fra symptomer til diagnose – ætiologi og patogenese. Mikrobiologi. Relation til generelle sygdomme. Medikamenter og materialer. Rodfyldningsteknikker.

Modul 3 (7.-8. juni 2019)
Den komplicerede smertepatient. Ortograd revisionsbehandling. Komplikationer under behandling.

Modul 4 (30.-31. august 2019)
Endodonti og radiologiske metoder. Diagnostik og behandling af traumetænder. Resorptioner. Regeneration og rodåbne tænder.

Modul 5 (27.-28. september 2019)
Kirurgisk endodonti, muligheder og begrænsninger. Indikationer, procedurer og komplikationer.

Modul 6 (29+.-30 november 2019)
Efter behandlingen, restaurering af den rodbehandlede tand. Medico-legale aspekter. Henvisnings muligheder.

 

PRIS OG POINT
Prisen for hele kursusforløbet er kr. 67.800,- inkl. overnatning, fuld forplejning, undervisningsbøger samt materiale. Du kan betale beløbet i fire rater: rate 1; kr. 33.900,- som betales før modul 1, rate 2,3 & 4; kr. 11.300,- som betales før henholdsvis modul 4, 5 & 6.
Ønsker du opdelt betaling, kontakt da Rikke Mønster på mail rm@tdl.dk

Der optjenes 120 point over hele forløbet og der udleveres kursusbevis efter endt modul 6, såfrem der er deltaget i samtlige moduler.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS