Dentalkurser.dk

Endodonti modulforløb

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Avanceret Point: 120

ENDODONTI - ET FAGOMRÅDE I VÆKST. ROTERENDE, RECIPROKERENDE, UDVIKLENDE

Systematisk efteruddannelsesforløb inden for endodonti. Teori og praksis.

Beskrivelse
Her er en mulighed for at udbygge din faglighed og dygtiggøre dig inden for endodonti. Vi tilbyder et 1-årigt kursusforløb, indeholdende 6 moduler. Kurset vil udbygge dit faglige fundament, både teoretisk og praktisk, der er helt nødvendigt for at kunne sikre dine patienter den bedste endodontiske behandling. Du vil efter kurset være bekendt med biologiske, videnskabelige og praktiske aspekter indenfor endodontien, som er relevante for individuel patientbehandling. 
Der undervises i biologien i pulpa og det apikale parodontium, samt i de pulpale og apikale sygdommes ætiologi og patogenese.
Kurset vil, igennem gennemgang af patientkasus, og praktiske øvelser fokusere særligt på diagnostik, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af endodontiske sygdomme.

Udover teoretisk undervisning og praktiske opgaver, vil der være teoretiske tests, hjemmearbejde, gruppearbejde og diskussioner med vægt på alle aspekter indenfor endodonti fra diagnostik til rekonstruktion. Modulerne vil være opbygget med én teoretisk dag på Comwell Århus og én dag med praktiske øvelser på Institut for Odontologi og Oral Sundhed i Århus.

Målgruppe
Tandlæger, der ønsker at opnå teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for endodonti.
Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere praksisindsatsen i forhold til patientgruppen med endodontisk sygdom.

Bemærkninger
Deltagerne skal under kurset udarbejde 10 færdigbehandlede endodonti-kasus valgt blandt egne patienter.
På baggrund af deltagelse i modulerne, teoretiske test samt kasuistikker, certificeres deltagerne med diplom.
Der optjenes 120 point over hele forløbet og der udleveres diplom efter endt modul 6, såfrem der er deltaget i samtlige moduler.

Kursusgivere
Kurset er udviklet af Lise-Lotte Kirkevang og Dag Ørstavik, og kursusgivere består af nationale og internationale anerkendte specialister og eksperter.

Pris
Prisen for hele kursusforløbet er kr. 65.400,- inkl. fuld forplejning, undervisningsbøger samt materiale og fælles middag fredag aften.
Bemærk, du skal selv booke din overnatning på Comwell Århus, angiv Tandlægeforeningens kursus ved tilmelding. 

Du kan betale beløbet i fire rater: rate 1; kr. 32.700,- som betales før modul 1, rate 2,3 & 4; kr. 10.900,- som betales før henholdsvis modul 4, 5 & 6.
Ønsker du opdelt betaling, kontakt Rikke Mønster på mail rm@tdl.dk

OVERSIGT OVER HOVEDEMNER I MODULERNE

Hent Program i PDF

Modul 1 (31. januar - 1. februar 2020)
Forskning og praksis
Access præparation og instrumentering

Modul 2 (6. - 7. marts 2020)
Fra symptomer til diagnose – ætiologi og patogenese
Mikrobiologi
Relation til generelle sygdomme
Medikamenter og materialer
Rodfyldningsteknikker
Kasuspræsentation og diskussion.

Modul 3 (17.- 18. april 2020)
Den komplicerede smertepatient
Ortograd revisionsbehandling
Komplikationer under behandling
Kasuspræsentation og diskussion.

Modul 4 (26.-27. juni 2020)
Endodonti og radiologiske metoder
Diagnostik og behandling af traumetænder
Resorptioner
Regeneration og rodåbne tænder
Kasuspræsentation og diskussion

Modul 5 (18.-19. september 2020)
Kirurgisk endodonti, muligheder og begrænsninger
Indikationer, procedurer og komplikationer
Kasuspræsentation og diskussion.

Modul 6 (13.-14. november 2020)
Efter behandlingen, restaurering af den rodbehandlede tand
Medico-legale aspekter
Kasuspræsentation og diskussion

Der tages forbehold for ændringer

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Aarhus C
Pris: 65.400 DKK
31. januar 2020 kl. 10.00-16.00
1. februar 2020 kl. 10.00-16.00
6. marts 2020 kl. 10.00-16.00
7. marts 2020 kl. 10.00-16.00
17. april 2020 kl. 10.00-16.00
18. april 2020 kl. 10.00-16.00
26. juni 2020 kl. 10.00-16.00
27. juni 2020 kl. 10.00-16.00
18. september 2020 kl. 10.00-16.00
19. september 2020 kl. 10.00-16.00
13. november 2020 kl. 10.00-16.00
14. november 2020 kl. 10.00-16.00
Copyright Dentalkurser.dk - - CMS