Dentalkurser.dk

Helkeramik på naturlige tænder

Afholdes af Nordenta

Niveau: Avanceret Point: 4,5

Helkeramik på naturlige tænder - Hørning

Fuldkeramiske restaureringer vinder stadig større indpas i vores behandlinger, og der sker fortsat en kolossal udvikling i materialerne og deres håndtering. Det kan være vanskeligt at orientere sig i den strøm af ord, begreber, anbefalinger fra producenter, leverandører, kollegaer osv. På dette kursus lærer du at arbejde sikkert med de forskellige former for helkeramik.

 


De helkeramiske materialer kan give tandlægen og patienten mange fordele. Dels kan vi opnå meget flot æstetik uden at fjerne for meget tand, dels har vi en fast teknikpris, og samtidig har vi mulighed for at lave meget stærke restaureringer.

Dette kursus er bygget op med en gennemgang af nogle fundamentale begreber og præsentation af forskellige helkeramiske materialer og deres anvendelser.

Hele kurset er bygget op omkring kliniske cases, der viser vores kliniske dagligdag. De mange cases er rigt illustreret med fotos, og der er fokus på den kliniske håndtering af de forskellige situationer. Der vil være forskellige kliniske tips, der gør deltageren i stand til sikkert at arbejde med de forskellige former for helkeramik.

Derudover får du en gennemgang af materialevalg til forskellige kliniske situationer og de forskellige materialers fordele og ulemper. Præparationsprincipper og cementering vil også blive grundigt gennemgået.

Kurset henvender sig til dem, der ikke endnu føler sig sikre i behandling med helkeramiske restaureringer, men der vil også være tips og tricks til de mere øvede.

Udtalelser fra tidligere kursister:
”Grundig, præcis og logisk fremlægning”
”Rigtigt godt kursus”
”Gode tips man kan bruge i hverdagen og rart at se andres erfaringer over tid”

Jacob Slavensky

Jacob Slavensky er klinikejer og tandlæge på Sorø Tandklinik og besigtigende tandlæge for Region Sjælland.
Han har løbende efteruddannet sig bl.a. hos Spear Institute i Arizona. Derudover har han været en populær kursusgiver siden 2004.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS