Dentalkurser.dk

Implantatbehandling og knoglegenopbygning i praksis

Afholdes af Dentsply Sirona Implants

Niveau: Avanceret Point: 12

Kurset er opdelt i 2 moduler. Modul 1 + 2:

Modul 1

Formål:
Manglende tænder erstattes i stigende grad med implantater. Imidlertid kan implantatbehandling være en behandlingsmæssig udfordring på grund af svind af kæbeknoglen. Manglende facial knogle efter tandtab, blottede gevind på det indsatte
implantat samt reduceret højde og bredde af kæbeknoglen er velkendte kliniske problemstillinger i forbindelse med planlægning og udførelse af implantatbehandling.


På nærværende kursus gennemgås den biologiske baggrund for knogleheling og forskellige kirurgiske teknikker præsenteres til genopbygning af kæbeknoglen i forbindelse med indsættelse af implantater inklusive gennemgang af de forskellige
transplantationsmaterialer og membraner. Kurset vil tage udgangspunkt i patienttilfælde og være særdeles praksisrelevant.
Kurset henvender sig til tandlæger med interesse for implantater og som ønsker en øget viden om knoglegenopbygning i forbindelse med implantatbehandling.


Kursusindhold:
• Knoglebiologi - Basis for opbygning af mindre knogledefekter
• Behandlingsplanlægning - Hvornår er der behov for knogleopbygning?
• Transplantationsmaterialer og membraner - Behøver vi autolog knogle?
• Socket preservation - Hvornår og hvorfor?
• Knogleopbygning og immediat implantatindsættelse - Er det nødvendigt og forudsigeligt?
• Mindre knogleopbygning samtidig med implantatindsættelse - Bidrager det til implantatoverlevelsen?
• Implantatbehandling i den æstetiske zone - Hvordan kan knogleopbygning medvirke til at skabe stabile forhold på lang sigt?
• Komplikationer - Hvordan kan de forebygges og behandles?
• Præsentation og gennemgang af kursisternes patienttilfælde
• Hands-on

 

Modul 2

Formål:
Nærværende kursus er en overbygning på modul I, men kan også tages som et selvstændigt kursus.
Indledningsvis redegøres for helingspotentialet i de forskellige knogledefekttyper inklusive en gennemgang af regenerationsevnen for de forskellige transplantationsmaterialer.

Hvor og hvornår kan autologt knogletransplantat og knogleerstatningsmaterialer anvendes. Forskellige kirurgiske teknikker til udtagning af autologt knogletransplantat præsenteres. Sinusløftproceduren med osteotomteknik (lukket) og lateral vindueteknik (åben) gennemgås inklusive valg af transplantationsmateriale og tidspunktet for implantatindsættelse.

Lateral genopbygning af processus alveolaris med autolog knogleblok præsenteres inklusive tips og tricks til planlægning og gennemførelse af en forudsigelig og holdbar implantatbehandling med mindst risiko for komplikationer.

Kurset vil tage udgangspunkt i forskellige patienttilfælde og være særdeles praksisrelevant. Kurset henvender sig til tandlæger med erfaring i implantatbehandling.


Kursusindhold:
• Knoglebiologi - er helingspotentialet éns i alle patienter og knogledefekttyper?
• Behandlingsplanlægning - Kan omfanget af knogleopbygning forudsiges?
• Transplantationsmaterialer og membraner - Hvorfor er autolog knogle stadig ”gold standard”, hvordan høstes det og behøver vi andet?
• Sinusløftprocedure med osteotomteknik og lateral vindueteknik - Indikationer, fordele og begrænsninger
• Lateral genopbygning af processus alveolaris
• Komplikationer - Hvordan kan de forebygges og behandles?
• Præsentation og gennemgang af kursisternes patienttilfælde
• Hands-on

 

Kursusgivere:

Simon Storgård Jensen
Professor, Specialtandlæge. Uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1996, specialistgodkendelse i tand-, mund- og kæbekirurgi i 2004. Uddannelsesansvarlig overtandlæge på Kæbekirurgisk afd. Glostrup hospital fra 2005 til 2010 og
herefter på Tand-, Mund-, Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet fra 2010 til 2019. Administrativ og faglig leder af Regionstandplejen i Region Hovedstaden fra 2014.

Professor for fagområdet Oral Kirurgi på Odontologisk Institut, Københavns Universitet fra 2019.Forskningsmæssige hovedområder: Knogleregeneration, knogleerstatningsmaterialer, vækstfaktorer, implantatbehandling, tandtraumer, kirurgisk endodonti.Forfatter til talrige artikler og bogkapitler og hyppigt anvendt foredragsholder såvel nationalt som internationalt.

Thomas Starch-Jensen,
Klinisk professor og overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt postgraduate klinisk lektor ved Aarhus Universitet. Uddannet tandlæge fra Aarhus Tandlægeskole i 1995.
Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi i 2004 ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Ph.d.-afhandling I 2012 med titlen” Maxillary sinus floor augmentation with Bio-Oss and particulated autogenous mandibular or iliac bone grafts in different ratios”. Forskningsinteressen er fokuseret på ortodontisk kirurgi, knogleregeneration og  implantatbehandling.
Velkendt foredragsholder både nationalt og internationalt. Publiceret talrige artikler i internationale og nationale tidsskrifter og hovedvejleder for flere ph.d.-studerende.

 

Se PDF her

 

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS