Dentalkurser.dk

Journaliering, patientrettigheder, autorisation og delegering

Afholdes af Nordenta

Niveau: Basis Point: 3,5

al dente kurser

 

Selvom det nu er to år siden, vi fik nye journalføringsregler og vejledning om tandlægers journalføring, kan det stadig være udfordrende at føre en korrekt journal. På dette kursus får du praktiske anvisninger til hvordan, du opfylder regelsættenes krav og dine forpligtelser.

 


Nogle tandlæger har oplevet at komme i modvind på grund af dårlig patientinformation, manglende informeret patientsamtykke til behandling (med deraf følgende klagesager) samt utilstrækkelig journalføring af anamnese, undersøgelse, behandling
og patientinformation.
På kurset fokuserer vi på, hvordan du undgår disse situationer og ved hjælp af praktiske anvisninger kan overholde reglerne og opfylde dine forpligtelser i arbejdet som tandlæge eller tandplejer.

Hovedemnerne vil være:
• Autorisationslovens regler (bl.a. også om hvad klinikkens medhjælpere må lave)
• De aktuelle regler for journalføring, patientinformation, patientrettigheder, videregivelse af oplysninger samt opbevaring af journalmateriale
• Hvordan er det nu med røntgenoptagelser og PUD – kan patienten sige nej tak?

Efter kurset kan du skrive endnu bedre journaler, som opfylder lovgivningens krav, og du vil vide, hvorfor og hvordan man skal sikre sig et informeret patientsamtykke før behandling. Herudover er du endnu bedre forberedt på et evt. tilsynsbesøg af
Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kurset er for hele tandplejeteamet og foregår i plenum. Der indgår mindre opgaver og udleveres et kursusmateriale.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS