Dentalkurser.dk

Konference for privatansatte tandlæger

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Basis Point: 7,5

Konference for privatansatte tandlæger, Aarhus 27. september 2019

Parodontitis i hverdagen på klinikken

 

Temaet for dette års konference for privatansatte tandlæger er parodontitis. En sygdom som ca. 36 % af dine patienter har jf. Sundhed.dk.

Vi ved, at der er mange måder at behandle på, og de enkelte klinikker håndterer patienter med parodontitis meget forskelligt, men fælles for dem alle er, at du for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skal planlægge din behandling på baggrund af tre overordnede kriterier; din faglige vurdering, patientens økonomiske situation og patientens samtykke. Alle tre kriterier er isoleret set vanskelige, og når de kombineres, kræver det endnu mere af dig som tandlæge.

Vi har derfor bygget dagen op omkring faglighed (behandling), økonomi (ydelser) og samtykke (kommunikation).

  • Vi ser på fagligheden med Lektor Christian Damgaard som vil sikre at du nemt og effektivt kan udrede disse patienter og anvender den nye klassifikation

  • Ole Marker, Pernille Bernt Petersen og Marianne Bockhoff gennemgår den økonomi og organisering, der er forbundet med behandling af PA-patienter gennem ydelser og statistik
  • Vi ser på samtykket til behandlingen ved at tale kommunikation med Ulrik Lynge. Hvordan sikrer du, at dine patienter ved, hvad de fejler og på et informeret grundlag kan sige ja eller nej til den korrekte behandling?

Dagen starter kl. 9 med morgenmad og registrering, og slutter kl. 17.30.

Prisen for medlemmer er kr. 1.550,00

Prisen for ikke medlem er kr. 2.000,00

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS