Dentalkurser.dk

Undgå journalens faldgruber

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Basis Point: 3,5

Få styr på dine journaler

Beskrivelse

Fokus på patientjournalerne er tiltagende og fylder meget i hverdagen - og måske fylder det også for meget? Mange tandlæger er nemlig usikre på om deres journaler kan klare et eftersyn. Er det overhovedet muligt at skrive en perfekt journal uden at bruge flere timer?

Indhold

Journalen er og bliver tandlægers vigtigste dokumentation for, at vi har gjort vores arbejde godt nok. Optimal og effektiv journalføring er et vigtigt dagligt værktøj til behandlingsplanlægning, og det er muligt at gøre det "rigtigt" uden det skal fylde hele "sendefladen".

Så hvis du vil være sikker på, at din journal ikke lider af dårlig kommunikation, manglende informeret samtykke og utilstrækkelig beskrivelse af dine handlinger, så har vi kurset til dig!

Vi har sammensat et kort og effektivt kursus, som skal sikre at du kan leve op til alle journalens regler og undgå de mest almindelige faldgruber på en hurtigt og effektiv måde.

Under kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Autorisationsloven
  • Journalen i "praksis"
  • Regler for korrekt journalføring og videregivelse af oplysninger
  • Patientrettigheder og informeret samtykke
  • Opbevaring af journalmateriale
  • Journalmaterialet i en klagesag
  • Skærpet tilsyn og kammeratlige samtaler med Sundhedsstyrelsen
  • Krav i overenskomsten

Efter kurset vil du entydigt være bekræftet i, at dine journaler allerede er i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller også har du fået inspiration, så de er godt på vej til at blive det. 

Målgruppen for kurset er alle som skriver journaler, men primært er det rettet mod tandlæger og tandplejere.


Kursusgiver
er Ole Marker

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS