Dentalkurser.dk

Kend kravet til journalføring Tandplejer

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Basis

Tandplejer, kend kravet til journalføring, delegation og henvisning. 

Her er kurset specifikt målrettet til tandplejere om journalføring, delegation og henvisning.

Journalføring Alle journalføringens lovmæssige krav vil blive gennemgået med udgangspunkt i tandplejerens arbejdsopgaver - og med fokus på journalføring af undersøgelse og behandling i forbindelse med parodontitis. Vi gennemgår eksempler på ACCEPTABEL journalføring såvel som journalføring, der IKKE opfylder gældende lovgivning, og du får tips og tricks til at gøre den daglige journalføring nemmere. Du vil desuden få viden om, hvad dit ansvar er for journalføring af de patienter, du behandler - og ikke mindst - vil du få en gennemgang af kravet til det informerede patientsamtykke, ligesom du vil få svar på, hvad skal der til for at beskrive et røntgenbillede, og hvilke billeder du som tandplejer må tage.

Delegation

Reglerne for delegation af forbeholdt arbejde vil blive gennemgået. Du vil lære om det ansvar, du påtager dig, når du som tandplejer udfører tandlægeforbeholdt arbejde.

Henvisning

Endelig vil du få viden om, hvornår og hvordan du skal henvise patienter til andre sundhedspersoner. Både når det drejer sig om interne henvisninger på klinikken, og når det drejer sig om eksterne henvisninger. 

Kursusgivere: Marianne Bockhoff

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS