Dentalkurser.dk

Konference for KA 2019 - Dentoalveolær kirurgi

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Videregående

Dentoalveolær kirurgi

Vi anbefaler i år, at tandplejerne deltager på konferencen 

Konferencen 2019 har emnet Dentoalveolær kirurgi. Som tidligere år er programmet sammensat i tæt samarbejde med den faglige koordinator for det symposium, som
foregår sideløbende med Konferencen. Dette sikrer at alle i det odontologiske team har fælles forudsætninger, når I kommer tilbage på klinikkerne.

Mange af oplægsholderne fra Symposium 2019 går igen på Konferencen for klinikassistenter 
2019, og fokus på konferencen vil være på klinikassistentens og tandplejerens
rolle ved de dentoalveolære kirurgiske indgreb.

For at sikre patienterne optimale dentoalveolære kirugiske indgreb kræver det, at det odontologiske team er godt forberedt på de behandlinger, der skal foretages. Derfor vil
konferencen omhandle de forholdsregler, vi skal tage i forhold til patienter, der har forskellige sygdomme eller indtager medicin, som kan øge risikoen for komplikationer 
efter operative indgreb. Desuden er hygiejnen og den aseptiske teknik en kernekompetence for klinikassistenter, der forbereder og assisterer under de kirurgisk indgreb, så
konferencen vil opdatere dig på nyt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, samt give dig råd og fif til professionel assistance, der også sikrer optimal klinikdrift.
Konferencen vil have fokus på de hyppigste dentoalveolære kirurgiske indgreb i tandlægepraksis, herunder hvilken radiologiske diagnostik og præ- og postoperativ medicinering
patienterne har brug for. Indikationer for de forskellige kirurgiske indgreb og den kirurgiske teknik vil blive gennemgået. Du vil også blive præsenteret for, hvilke
dentoalveolære kirurgiske indgreb, der bliver foretaget i hospitalsregi. 

Før og efter operationer i mundhulen er det ofte dig, som klinikassistent eller tandplejer, patienten henvender sig til med spørgsmål om selve operationen eller komplikationer
efter operationen. Derfor ruster konferencen dig også til - endnu bedre at besvare disse spørgsmål professionelt - og til at vurdere om patientens komplikationer er helt
normale, eller om patienten skal ses på klinikken.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen på Tandlægeforeningens Konference for klinikassistenter 2019 i Aalborg.

Caroline Bindslev Hørsted, faglig koordinator, viceinstitutleder for uddannelse

Find programmet her

Hotelreservation kan foretages via VisitAalborg, som sikrer, at der er hotelværelser til symposiets og konferencens deltagere. Book dit værelse her.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS