Dentalkurser.dk

Dental Lean - DentalFitness - Klinikoptimering

Afholdes af Dental Consult ApS

Niveau: Videregående Point: 3

Brug for løbende forbedringer med udgangspunkt i medarbejderne?

• Hvorfor Dental LEAN:

Der er tale om et interaktivt og internt kursus for jeres klinik, som er tilpasset jeres virkelighed og termer. Kurset tager udgangspunkt i, at I ønsker at mindske eller helt fjerne afstanden mellem jeres strategiske målsætninger og den nuværende virkelighed.

Kursets indhold tager udgangspunkt i LEAN tankegangen om, at arbejde fokuseret med det, der skaber værdi for patienten. Så ønsker I at optimere jeres arbejdsgange og løbende have fokus på, hvordan I løser jeres opgaver mest effektivt? Så er Dental LEAN en oplagt mulighed.

• Hvordan forløber Dental LEAN processen:

Kurset er som udgangspunkt opdelt i moduler af 1-2 dages varighed. I modulerne veksles der mellem oplæg og praktiske øvelser, der giver medarbejderne mulighed for at præge processen og ikke mindst reflektere over ens eget bidrag til opnåelse af klinikkens målsætninger. Processen opbygger en fælles viden og forståelse af hvad LEAN Dental er.

Dental LEAN giver praktiske færdigheder i at kortlægge arbejdsgange og udvikle nye og mere hensigtsmæssige måder at udføre arbejdet på. Og endelig færdigheder i at implementere, evaluere og planlægge nye Dental LEAN-indsatser.

• Konkrete og brugbare redskaber:

Alle redskaberne tager udgangspunkt i en praktisk og virkelig tilgang til klinikkens nuværende status. Det er medarbejderne, der skal medvirke til at levere input og data og beskrivelser af de nuværende arbejdsgange og rutiner samt de endelige resultaterne ved brug af Dental LEAN.

Redskaberne kan efter ønske tage udgangspunkt i specifikke drøftelser og udfordringer, som skal kortlægges og løses af medarbejderne via Dental LEAN redskaberne.

Altså redskaberne tages i anvendelse ifht. de aktuelle udfordringer.

• Hvorfor skal du vælge os?:

Dental Consult har en målrettet brancheindsigt og erfaring som konsulenter til klinikker. Det betyder, at vi kan give vores kunder en professionel og målrettet effektiv service.

Vi evner at sætte din klinik og dine medarbejdere i centrum – så resultaterne matcher netop dine målsætninger. Vinklen på Dental LEAN og hvilke værktøjer, der skal være i fokus, fastlægges af jer i samarbejde med os! I vores arbejde lægger vi altid vægt på fortrolighed og gensidig tillid. Kursusforløbet tilpasses derfor jeres behov og særlige ønsker.

Se mere PDF her

 

Tilmelding


Klik på "Tilmeld kursus" for at bestille dette individuelle kursus.

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS