Dentalkurser.dk

Dental - Konfliktløsning/-håndtering

Afholdes af Dental Consult ApS

Niveau: Videregående Point: 3

Lær at arbejde med konflikter på et anerkendende og systematisk grundlag

Konflikter og uoverensstemmelser, er begge en naturlig og ømtålelig del af klinikkens hverdagsliv. Udfordringen er at få dem løst på en god og konstruktiv måde. Dette bliver du istand til, på dette kursus i Dental konflikthåndtering, som stræker sig over 4 kursusdage. Udbyttet vil være at du og dine ansatte lærer at skabe konstruktive handlemuligheder og ikke mindst en større forståelse for, de nuværende og fremtidige konflikter på din klinik. Det skal ske gennem:

• Den anerkendende og værdisættende tilgang til konflikthåndtering

• En systemisk forståelse af konflikter og opløsning af disse

• Sprogets betydning for konflikthåndtering

• Det energifyldte potentiale – hvordan udnyttes det?

• Konflikter fra medarbejderperspektivet

• Konflikter fra ledelsesperspektivet

Hvem er Målgruppen:

Kurset er målrettet klinikejerer og ansatte, der alle er indstillet på at indgå i et konstruktivt og anerkendende forløb med fokus på, hvordan konflikter og uoverenstemmelser løses og forebygges med fokus på respekt for alle. Undervisningsformen er involverende for deltagerne, og vi tager meget gerne udgangspunkt i jeres aktuelle konflikter.

Hvem skal undervise:

Eva Biehe er erhvervspsykolog og en erfaren underviser, procesguide og supervisor.

Klinikmægler og -coach Ken Kürstein vil være tilstede som medunderviser og understøtter.

Læs mere PDF her

 

 

Tilmelding


Klik på "Tilmeld kursus" for at bestille dette individuelle kursus.

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS