Dentalkurser.dk

Fast protetik fra A-Z - Intensivt efteruddannelsesforløb

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Avanceret Point: 108

Fast protetik fra A-Z
Intensivt efteruddannelsesforløb

BESKRIVELSE 
I løbet af seks moduler, der afholdes over 10 måneder – fra august 2018 til juni 2019– vil du som deltager på dette intensive efteruddannelsesforløb få styrket din viden og kompetencer inden for fagområdet fast protetik.

Kursusrækken vil ”step by step” dække alle nødvendige videnskabelige og praktiske aspekter, som er relevante for individuel patienthåndtering. Der undervises i grundlæggende protetiske principper, materialevalg og opdaterede behandlingsmetoder.

Endvidere sætter kurset fokus på diagnostik, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af tilstande som kræver fast protetisk behandling. Der præsenteres og gennemgås flere patienttilfælde på hvert modul.

Ud over teori og praktiske opgaver, vil der forekomme gruppearbejde og diskussioner med vægt på aktuel behandlingsplanlægning.

Der skal påregnes forberedelsestid til de enkelte moduler, idet der vil blive udleveret en litteraturliste og tildelt hjemmeopgaver fra gang til gang.

MÅLGRUPPE
Tandlæger, der ønsker at opnå teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for fast protetik. Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere behandlingsindsatsen i forhold til patienter med protetiske behandlingsbehov.

CERTIFIKAT
Deltagerne kan i forbindelse med kurset udarbejde en færdigbehandlet protetisk patientcase blandt egne patienter. På baggrund af deltagelse i modulerne samt aflevering af denne kasuistik, certificeres deltagerne med diplom.

KURSUSGIVERE
Professor/overtandlæge Per Vult Von Steyern 
Tandlæge Jan Frydensberg Thomsen

Samt gæsteforelæsere
Greg Kinzer        
Stefano Graci        
Claes Bülow           
Przemek Seweryniak

Tag din klinikassistent med
I forbindelse med uddannelsesforløbets modul IV gives der mulighed for at klinikassistenter kan deltage med selvstændigt program.

STED 
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

DATOER & MODULER:
Vi tager forbehold for ændringer.

Modul I  13.-14. september 2019
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Claes Bülow

Introduktion til fast protetik:

 • Hvornår behøves fast protetik
 • Alternativ, interdisciplinær approach
 • Behandlingsprincipper
 • Protetiske overvejelser
 • Kommunikation/visualisering til patienten

Materialeegenskaber og valg:

 • Fysikaliske egenskaber for metaller, keramik og polymer materialer
 • Biomekaniske aspekter
 • Biokompabilitet og afvigende materialereaktioner

Analyse og behandlingsplanlægning:

 • Bidanalyse og kliniske faldgruber
 • Kæberegistrering og reproduktion på laboratoriet
 • Centric Relation - Retruderet position eller begge?
 • Okklusions- og artikulationsudformning:
        o Cuspid protection / canine guidance
        o Group function
        o Anterior guidance
        o Long centric
        o Freedom in centric
 •  Behandlingsplanlægning klinisk og laboratorie workflow

Modul II  22.-23. november 2019
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern & Jan Frydensberg Thomsen

Metal alloys og en generel materiale brush-up:

 • Metal alternativ 
 • Metalkeramik

Workflow på klinikken:

 • Diagnostic wax up and mock up
 • Præparation
 • Tissue management
 • Provisoriet som analyseredskab/CAD CAM fremstillede preshapes
 • Analogt aftryk eller intraoral scanning:
        o Muligheder og begrænsninger
 • Grundlaget for kvalitet på det tandtekniske arbejde:
        o Aftrykket/scanningen
        o Kæberegistreringer/bidregistreringer 
        o RP/CR registrering 
        o IP registrering
        o Konstruktionsbid registrering
        o Kant til kant registrering
 • Laboratoriesedlen

Modul III  31.januar - 1.februar 2020
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Przemek Sewyrniak

Dentale keramiske materialer, egenskaber, indikationer og clinical survival/success

 • Porcelæn
 • Glaskeramik
 • Oxidkeramik
 • Monolitisk/semimonolitisk translucente oxidkeramik

Keramiske restaureringer; præparation, farvevalg/optiske egenskaber, overfladebehandling og cementering/cementvalg:

 • Facader
 • Inlays/onlays
 • Kroner
 • Broer
 • Keramiske restaureringer på implantater

Modul IV 13.-14. marts 2020
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Stefano Gracis

litterature review: scientific evidence and critical thinking:

 • Treatment planning case based
 • Case- discussion seminar
 • Documentation
 • Prognosis and long-term follow up

The formulation of a treatment plan: planned roadmap or extemporaneous improvisation?
An interactive course

If mastering any clinical dental procedure requires the acquisition of manual skills through training and practice, how does the dental professional learn to formulate a proper treatment plan? 
The clinician who undertakes this path has to understand that developing the necessary skills to plan a therapy that takes into account all patient-specific variables requires the acquisition of not only a good dose of experience, but also of evidence-based information on the predictability of the different clinical procedures, and an understanding of their correct sequence. If you are unsure about the approach to have when facing a challenging clinical case or if you often find yourself improvising, this course will provide you with a clear roadmap to treatment planning. 
Ready to challenge yourself?


Modul V 17.-18. april 2020
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen

Critical step-stones ved aflevering:

 • Occlusal adjustments
 • Aflevering og patient education
 • Efter kontrol
 • SIMS skinner
 • Reparation af konstruktion
 • Maintanance

Kasuistiker:

 • Deltagernes egne cases, kombineret med Per og Jans
 • Gruppeøvelser og gruppediskussioner

Modul VI 13.-14. juni 2020
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen

Program kommwe senere


PRIS OG POINT
Prisen for hele kursusforløbet er kr. 64.800,- inkl. overnatning, fuld forplejning, undervisningsbøger samt materiale. Du kan betale beløbet i fire rater: rate 1; kr. 32.400,- som betales før modul I, rate 2,3 & 4; kr. 10.800,- som betales før henholdsvis modul IV, V & IV.
Ønsker du opdelt betaling, kontakt da Rikke Mønster på mail rm@tdl.dk

Der optjenes 108 point over hele forløbet og der udleveres kursusbevis efter endt modul VI, såfrem der er deltaget i samtlige moduler.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS