Dentalkurser.dk

Tandlægeforeningen

Tandlægeforeningen er en organisation, der varetager interesser for alle kategorier af tandlæger i Danmark. Tandlægeforeningen arbejder for, at offentligheden opfatter tandlægefaget som en sundhedsfaglig profession, hvor kvalitet, troværdighed, saglighed, service og dialog er fremherskende værdier, og hvor der er en stor grad af tilfredshed blandt patienterne.
De tilsvarende værdier kendetegner sammen med hurtighed de aktiviteter og serviceydelser, som Tandlægeforeningen tilbyder medlemmerne.

Tandlægeforeningen arbejder som interesseorganisation for alle tandlægefagets kategorier ikke alene for optimale indkomst- og/eller ansættelsesvilkår, men yder også service på andre områder, for så vidt som disse er af betydning for foreningens medlemmer i relation til deres erhvervsudøvelse. Det gælder eksempelvis sundhedspolitik, efteruddannelse, etik, kollegialitet, arbejdsmiljø og ydre miljø.

Med baggrund i foreningens etiske regler og kollegiale vedtægt arbejder Tandlægeforeningen for at udbrede den holdning, at den enkelte tandlæge via sine handlinger ikke alene tager ansvar for sig selv, men også for tandlægefaget som helhed og ikke mindst for patienterne.

Tandlægeforeningen er en fleksibel og lydhør organisation, der i løbende dialog med medlemmerne til stadighed er parat til at omstille aktiviteter og serviceydelser med udgangspunkt i udviklingen i medlemmernes behov og omgivelsernes påvirkninger.

 


Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Danmark

Telefon: 70 25 77 11
www.tandlaegeforeningen.dk

Kommende kurser

Dato Kursusnavn Landsdel Kursusudbyder Seneste tilmelding
07-06-2019 Endodonti modulforløb Midtjylland Tandlægeforeningen Tilmelding lukket
16-08-2019 Revolution og evolution i parodontologien Fyn Tandlægeforeningen Tilmelding lukket
13-09-2019 Fast protetik fra A-Z - Intensivt efteruddannelsesforløb Fyn Tandlægeforeningen Tilmelding lukket
17-09-2019 Parodontologi i praksis version 2 Fyn Tandlægeforeningen 13-08-2019
01-10-2019 Parodontologi i praksis version 2 Fyn Tandlægeforeningen 02-09-2019
03-10-2019 Cone beam CT kursus Midtjylland Tandlægeforeningen 02-09-2019
09-10-2019 Vågen sedering Midtjylland Tandlægeforeningen 02-09-2019
Side 1 af 1

Kataloger

Ingen kataloger...
Copyright Dentalkurser.dk - - CMS