Dentalkurser.dk

 

  

Administration og drift af tandklinikker

Det giver modulet

Administrative opgaver på private og offentlige tandklinikker er omfattende både i tid og kompleksitet.

Love og regler, personaleadministration, arbejdstilrettelæggelse og koordineringsopgaver kræver viden og overblik. På modulet opnår du kompetencer til selvstændigt at varetage personaleadministrative og driftsmæssige opgaver på tandklinikken. 

Emner på modulet

 • Lovgivning og overenskomster med relation til tandklinikker
 • Den administrative klinikassistents rolle på klinikken, kompetenceudvikling, personalemøder, præsentationsteknikker
 • Klinikkultur og teamsamarbejde
 • Konfliktforebyggelse og –håndtering
 • Patientrettigheder, tilskudsmuligheder og klagemuligheder
 • Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering (APV)
 • Håndtering af patientdata og journaler samt styring af aftalebog
 • Telefonkommunikation
 • Procedurebeskrivelser
 • Scor og ydelsesstatistikker
 • Personaleadministration
 • Elevansvarlig
 • Datasikkerhed og journaler
 • Teamudvikling

Omfang

10 ECTS point. Der er 8 undervisningsdage, fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, erfa-arbejde, praktiske øvelser, selvstudium.

Opgaver

Undervejs i forløbet udarbejder du en skriftlig modulopgave, der sætter den nye viden i relation til arbejdet på tandklinikken. Modulopgaven danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der bliver lagt vægt på din evne til at reflektere over emnerne samt din evne til at kunne inddrage relevant teori.  Du afslutter din fremlæggelse med fremtidsperspektivet: Hvordan vil du bruge dine konklusioner og refleksioner i opgaverne og dine erfaringerne fra forløbet i dit fremtidige virke på klinikken.

 

Se mere her: 

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis (AOP) for klinikassistenter

 • Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker
 • Ortodonti
 • Tandpleje for 0-6 årige og  non-operativ behandling

 

Diplomuddannelsen i Oral Helse

Diplomuddannelsen i Oral helse er videreuddannelse på bachelorniveau for tandplejere, som styrker fagligheden og giver indsigt i ny viden og forskning.

Uddannelsen giver dig mulighed for at:

 • opdatere din viden og få konkrete redskaber til brug i hverdagen
 • specialisere dig inden for dit fagområde
 • få et bredere perspektiv på dit arbejde og dit fag
 • få kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner og udviklingsorienterede opgaver
 • medvirke til faglig udvikling i teamet på din arbejdsplads
 • udfordre dig selv og udvikle dig fagligt og personligt
 • kvalificere dig til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • opnå viden på samme niveau som professionsuddannelsen i tandpleje

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til tandplejere på private og offentlige tandklinikker. Klinikassistenter, der har gennemført hele Akademiuddannelsen i odontologisk praksis, har også mulighed for at søge uddannelsen.

Formål

Målet med Diplomuddannelse i oral helse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage højt kvalificerede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for de områder af tandplejen som uddannelsens moduler omfatter. Uddannelsens formål retter sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet perspektiv eller en ny faglig kompetence. Endvidere er formålet at kvalificere den enkelte til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.

Modulerne kan kombineres med moduler fra andre sundhedsfaglige diplomuddannelser. 
Uddannelsen udbydes som enkeltmoduler.

Moduler

Adgangskrav

Ansøgning og dokumentation

Finansiering

Studieordning og bekendtgørelse

Fakta

Varighed: Forår 2021

ECTS: 5-10 ECTS-point

Pris: 11.000 – 28.000 kr. pr. modul

Ansøgningsfrist: 1. December 2020.

Undervisning: Heldagsseminarer

Sted: Aarhus

 

Se mere her: 

Diplomuddannelsen i oral helse for tandplejere

 • Parodontologi
 • Ortodonti I

 

13-16.30

13-16

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS