Dentalkurser.dk

Den "sære" lov

Afholdes af Nordenta

Niveau: Basis Point: 3,5

"Den sære lov" - Hørning

Facts og fælder i relation til Særloven af 1. juni 2018.

Kursets formål er bl.a. at hjælpe deltagerne til at vurdere deres muligheder ift. at være ”indenfor” eller ”udenfor” Særloven om tandbehandling i voksentandplejen. Konsekvenserne ved valget ”indenfor/udenfor” er vigtige at kende og derfor også centrale i kurset.

 


Med fortsat ydernummer skal der benyttes regler og ydelser, som er kendte fra den tidligere Tandlægeoverenskomst. En væsentlig del af kurset omhandler, hvordan tandlægeydelserne - med eller uden tilskud – nu anvendes mest hensigtsmæssigt.
Herved opnår klinikkerne en fagligt rigtig behandling og kan samtidig afregne behandlingen korrekt ift. gældende regler.

Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer for indkaldeintervaller og behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater (PA-behandling) gælder fortsat for tandlægearbejdet i privat praksis - uanset ydernummer eller ej - og indgår ligeledes i kursets forløb.
Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne og knytter hertil de enkelte ydelsesgrupper: undersøgelser, kontrol, parodontalbehandling og forebyggelse, frie ydelser m.v.

Journalføringen er vigtig ifm. ydelsesanvendelsen, og dette forhold kommer vi også omkring på kurset.

Med fokus på klinikkens brug af de overenskomstmæssige ydelser - og konsekvenserne ift. afvigelser fra det anvendte ydelsesantal på regions- og landsplan – gør kurset dig i stand til at læse kontrolstatistikkerne, der udarbejdes af regionen hvert kvartal. Derudover får du gode råd til, hvordan du selv kan følge dit ydelsesforbrug ved hjælp af klinikkens IT-administrationssystem.

 

Torben Andersen

Torbens speciale er inden for lovgivning, overenskomstforhold og praksisadministration for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Torbens erfaringer stammer fra mange års fagpolitisk arbejde, klagesagsbehandling i Sønderjyllands Amt, konsulentfunktion for Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark og faglig konsulent for Sundhedsstyrelsen.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS