Dentalkurser.dk

Orale kirurgiske komplikationer og deres behandlinger

Afholdes af Nordenta

Niveau: Videregående Point: 3,5

 


Alle tandlæger, som udfører orale kirurgiske behandlinger, vil indimellem opleve komplikationer i deres behandling. 


Målgruppe
Tandlæger

Indhold
Nogle af disse komplikationer kan forebygges og dermed undgås, mens andre kan opstå selv efter den bedste og mest omhyggelige behandling. Det er vigtigt, at man som tandlæge er bekendt med disse mulige komplikationer, så de hurtigt diagnosticeres, og den korrekte behandling kan iværksættes så hurtigt som muligt. Kurset vil gennemgå både de hyppigst forekomne komplikationer, og de mere sjældne af slagsen, og der vil være fokus på forebyggelse, diagnostik og behandling af  disse komplikationer.


Der vil bl.a. være en gennemgang af forskellige typer af infektioner, blødning, nerveforstyrrelser, smerter, emfysem, kæbeleds- og bløddelsskader, samt tand- og kæbefrakturer.

Efter kurset har du helt styr på:

  • Forebyggelse af orale kirurgiske komplikationer
  • Diagnosticering af orale kirurgiske komplikationer
  • Behandling af orale kirurgiske komplikationer.

 

Kursusgiver:

Tandlæge Jan Tagesen

Jan er uddannet tandlæge fra Århus Tandlægeskole i 1987. Uddannet specialtandlæge i kæbekirurgi i 1994. Aktuelt ansat som specialtandlæge / afdelingstandlæge på Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Århus Tandlægeskole.

 

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Hørning
Pris: 2.495 DKK
3. september 2019 kl. 17.30-21.30
Glostrup
Pris: 2.495 DKK
28. marts 2019 kl. 17.30-21.30
Copyright Dentalkurser.dk - - CMS