Dentalkurser.dk

Akutte situationer og førstehjælp

Afholdes af Nordenta

Niveau: Videregående Point: 3

Akutte situationer og førstehjælp

Akutte situationer i odontologisk praksis er heldigvis relativt sjældne – specielt set i forhold til det store antal patienter, der dagligt behandles i en almindelig dansk tandlægepraksis.

 


Imidlertid vil enhver tandlæge på ét eller andet tidspunkt komme ud for, at en patient bliver dårlig – enten i forbindelse med eller uafhængigt af den tandlægelige behandling. Sandsynligheden for at stå overfor en dårlig patient, måske med en livstruende tilstand, vil kun vokse, da andelen af ældre patienter i praksis bl.a. med kroniske sygdomme stiger i takt med den øgede levealder.

Korrekt diagnostik og iværksættelse af adækvat behandling kan i nogle af tilfældene være afgørende for patientens overlevelse. Som tandlæge er man ikke trænet i diagnostik og behandling af akutte situationer, men vi har gennem basale kundskaber
i anatomi og fysiologi et godt grundlag for at kunne yde tilstrækkelig og måske livreddende førstehjælp.

Men for at kunne stille en sandsynlig diagnose og iværksætte behandling er der behov for en vis teoretisk viden omkring akutte situationer, deres opståen samt indlæring af få praktiske procedurer som hjertemassage og kunstigt åndedræt.

På dette kursus gennemgår vi forskellige akutte situationer i odontologisk praksis bl.a. patofysiologi og deres behandling med hovedvægt på hjertekredsløb og respirationssystemet. Endvidere kommer vi omkring teorien om de basale genoplivningsprocedurer - hjertemassage og kunstigt åndedræt, procedurer ved nødtracheotomi og anvendelse af defibrillator (hjertestarter) samt gennemgang af relevant førstehjælpsudstyr. Afslutningsvis udfører kursusdeltagerne HLR
øvelser (hjertemassage og kunstigt åndedræt) på fantomdukke, og vi demonstrerer brugen af en hjertestarter.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS