Dentalkurser.dk

Protetik på dentale implantater – hele vejen rundt

Afholdes af Dentsply Sirona Implants

Niveau: Basis Point: 4

Behandling med dentale implantater har gennem de sidste 50 år udviklet sig fra at være en basal funktionel rehabilitering af tandløse patienter udført af specialister til en, i dag, æstetisk integreret rekonstruktion af enkelte eller flere tænder udført af den almene tandlæge. I implantologiens barndom var indhelingen af implantaterne i knoglen den vigtigste parameter – i dag, er det den protetiske rekonstruktion, der bestemmer hele behandlingsforløbet.

Den protetiske rekonstruktion indbefatter selve kronen (materiale, form, retensionsmetode) og gennemføringsdelen (abutment – design, materiale, retension) men også den gingivale indheling (vurdering af gingiva med hensyn til hygiejne og æstetik, manipulation af gingiva).

Protetikeren skal således i dag både have omfattende stor viden og kunne overskue hele behandlingsforløbet og dermed sætte krav til den tandlæge, der skal udføre den kirurgiske implantatindsættelse – om det så er dig selv eller en samarbejdskollega.

Gennem kurset præsenteres kursusgiverens egne kliniske cases med op til 25 års follow-up som baggrund for det teoretiske indhold. De berørte emner bliver underbygget med den eksisterende litteratur og konklusioner vil blive draget og diskuteret.

Der vil blive udleveret litteraturlister og anbefalet relevante bøger.

Kurset løber over 3 kursusdage/moduler af hver 5 timers varighed

Følger du det samlede forløb, vil du få en sammenhængende forståelse af alle de protetiske faser, overvejelser og beslutninger, der ligger til grund for valget af den endelige implantatløsning. Modulerne kan også tages enkeltvis.

Nedenstående finder du en oversigt over, hvad der bliver gennem- gået i hvert af de enkelte moduler.

Modul 1: Basis, abutments og aftryk

Patientvurdering som basis for behandlingsplan (Gingival genotype, tandmæssig genotype, tandform)
Implantat typer (fordele og ulemper)
Interfase implantat og abutment (typer med henblik på fordele og ulemper)
Abutment typer (fabriks fremstillede og individuelle / fordele og ulemper)
Vurdering af implantat indheling før aftryk
Vurdering af gingiva før aftryk
Aftryksfasen – konventionel eller digitalModul 2: Enkelttænder og mindre broer

Aftryk – hvad er bedst til enkelttænder?
Valg af abutment
Design af abutment
Design af kroner og evt. ændring af nabotændernes form
Valg af krone materiale
Cementering eller skruet løsning.

Modul 3: Større konstruktioner – faste og aftagelige broer og hybrid protetik

Behandlingsplanlægning af større cases (sekvens og patientkommunikation)
Aftryk – hvad er bedst for større konstruktioner?
Konstruktion på implantat niveau eller på abutments?
Valg mellem fast eller aftagelig konstruktion
Design af faste broer
Design af hybrid protetik – herunder valg af retensions-elementer.

 

Se PDF her

 

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS