Dentalkurser.dk

Den medicinske risikopatient i tandlægepraksis

Afholdes af Nordenta

Niveau: Videregående Point: 3

Andelen af ældre i Danmark stiger, hvilket medfører, at antallet af ældre patienter i tandlægepraksis også er stigende. I takt med stigende alder er der en øget risiko for, at disse patienter har almene sygdomme og er i medicinering, som kræver specielle forholdsregler.

 


Endvidere får flere børn og unge medicin på grund af almene sygdomme og psykiske lidelser. Og endelig iværksættes flere komplekse medicinske behandlinger og potente farmaka udvikles. Alt dette bør indgå i vurderingen af, om den pågældende patient vil være en medicinsk risikopatient i relation til tandbehandling.

Anamnestiske oplysninger, som patienten udfylder, samt de spørgsmål du stiller, er altafgørende for at afdække eventuelle medicinske problemstillinger og iværksætte eventuelle forholdsregler før tandlægebehandling.

Sessionen tager udgangspunkt i anamnese-skemaet med fokus på de hyppigste grupper af risikopatienter, med hovedvægten lagt på hjerte-kredsløbssygdomme og respirationsvejslidelser.

Den relevante patofysiologi, medicinering og forholdsregler hos disse patienter omtales.

Du vil på kurset
• få genopfrisket din viden om de forskellige sygdomme af interesse for tandplejepersonalet
• blive opdateret i de forskellige lægemidler.

og du vil efter kurset
• kunne foretage de korrekte forholdsregler ved behandlingen af de medicinske risikopatienter.

 

Kursusgiver

  

Jan Tagesen

Jan Tagesen er ansat som specialtandlæge/ afdelingstandlæge på Afd. for Kæbekirurgi
og Oral Patologi, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health, Aarhus Universitet og underviser ved Institut for Oral Sundhed (tidl. SKT), Health, Aarhus Universitet,
samt kirurgisk konsulent ved Regionsspecialtandplejen, Viborg Sygehus.

 

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Glostrup
Pris: 2.675 DKK
14. oktober 2021 kl. 17.30-21.15
Hørning
Pris: 2.675 DKK
16. november 2021 kl. 17.30-21.15
Copyright Dentalkurser.dk - - CMS