Dentalkurser.dk

Arbejdskursus - bidhævning

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Videregående Point: 12

Arbejdskursus - Bidhævning af det slidte og eroderede tandsæt med adhæsivteknik

Prisstruktur
Kr. 7.700,- for medlemmer
Kr. 10.060,- for ikke-medlemmer

Beskrivelse: Adhæsivteknikken har i dag gjort det muligt, at udføre bidrekonstruktion af det stærkt slidte og eroderede tandsæt efter non-invasive principper. Mange tænder kan ofte behandles med direkte plast, hvorved omfattende protetisk restaurering begrænses eller undgås. Herved tilgodeses biologiske hensyn til pulpa og parodontium, men også i mange tilfælde patientens økonomi. Forskellige metoder til non-invasiv behandling vil blive gennemgået og diskuteret ud fra kliniske kasus. I arbejdsdelen - som udgør den største del af kurset – vil der på fantomer blive arbejdet med bidhævning af kindtænder og fortænder med direkte adhæsiv teknik. Således er formålet med kurset, at gøre det muligt at udføre bidhævning ved direkte plastteknik i den daglige patientbehandling.

Form: Dagen vil være bygget op som et praktisk step by step arbejdskursus, hvor der veksles mellem teori og praktiske øvelser.

Kursusgivere er Ulla Pallesen og Carsten Langemark

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS