Dentalkurser.dk

Vågen sedering

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Videregående Point: 5

Beskrivelse
Dokumenteret efteruddannelse i brugen af vågen sedering

Tandlægeforeningen tilbyder dette kursus, som indeholder de teoretiske og kompetencegivende emner i forhold til den nye vejledning vedr.: Vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling.

Kursets indhold er tilrettelagt som et basiskursus tiltænkt alle tandlæger, som ønsker at leve op til sundhedsstyrelsens minimumskrav for dokumentation ved brugen af vågen sedering:

  • Indikationer og kontraindikationer
  • Dosering og administrationsmåde af medicin
  • Observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri

Der er tale om et teoretisk kursus, så det er op til den enkelte deltager at tilegne sig de praktiske elementer i klinikken og dokumentere den.


Målgruppe
Tandlæger

Bemærkninger
Kr. 2.500,- for medlemmer af Tandlægeforeningen 

Kr. 3.125,- for ikke-medlemmer

Kursusgivere
Speciallæge Brian Lerche, Anæstesiolog
Specialtandlæge Merete Aaboe

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Ingen planlagte hold

Copyright Dentalkurser.dk - - CMS