Dentalkurser.dk

Revolution og evolution i parodontologien

Afholdes af Tandlægeforeningen

Niveau: Avanceret Point: 108

REVOLUTION OG EVOLUTION I PARODONTOLOGIEN
- Intensivt efteruddannelsesforløb i teori og praksis inden for parodontologien

 
BESKRIVELSE Invester i din faglighed og dygtiggør dig inden for parodontologien med dette intensive kursusforløb, der afholdes over 6 moduler på 11 måneder. Kurset er af meget høj faglig standard og giver dig en helt unik mulighed for, "step by step", at komme rundt om alle nødvendige videnskabelige og praktiske aspekter indenfor parodontologien, som er relevante for individuel patientbehandling.
 
Der undervises i parodontitis' ætiologi og patogenese samt parodontiets strukturbiologi, og kurset retter detaljeret fokus på diagnostik, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af parodontal sygdom. I den forbindelse præsenteres og gennemgås der flere patienttilfælde. Kurset omfatter en del praktiske øvelser inden for diagnostik og behandling.
 
FORM Udover teoretisk undervisning og praktiske opgaver, vil der forekomme gruppearbejde og diskussioner med vægt på behandlingsplanlægning.
 
DATOER
Modul A 08.-09. september 2017
FRA SYMPTOMER TIL DIAGNOSE OG KLASSIFICERING - NYE KONCEPTER INDEN FOR ÆTIOLOGI - PATOGENESE OG EPIDEMIOLOGI
 
Modul B 27.-28. oktober 2017
FRA DIAGNOSE TIL BEHANDLINGSPLANLÆGNING - UDNYTTELSE AF KLINISKE DATA - PSYKOLOGIEN BAG PATIENTMOTIVATION
 
Modul C 19.-20. januar 2018
FRA BEHANDLINGSPLAN TIL TERAPI - INITIAL TERAPI
 
Modul D 20.-21. april 2018
BEHANDLINGENS MÅL OG RESULTATER, KIRURGI - MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER
 
Modul E 25.-26. maj 2018
DE PARODONTALE VÆVS KAPACITET - OKKLUSIONENS ROLLE, STYRET VÆVSREGENERATION OG EMALJEMATRIX PROTEINER
 
Modul F 24.-25. august 2018
FRA BEHANDLING TIL LIVSLANG VEDLIGEHOLDELSE - RISIKOVURDERING - MUKOGINGIVAL KIRURGI - ORTODONTI
 
MÅLGRUPPE Tandlæger, der ønsker at opnå teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for parodontologi. Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere praksisindsatsen i forhold til patientgruppen med parodontal sygdom.
 
CERTIFIKAT Deltagerne skal i forbindelse med kurset udarbejde en færdigbehandlet parodontitis kasuistik valgt blandt egne patienter. På baggrund af deltagelse i modulerne samt aflevering af kasuistikken til bedømmelse, certificeres deltagerne med diplom.
 
KURSUSGIVERE
Kurset er udviklet i samarbejde med Prof. Dr. Dr. Niklaus P. Lang, Tandlæge Lone Sander, PhD, privat praksis samt Tandlæge Mette Rylev, PhD, privat praksis.
 
TAG DIN TANDPLEJER MED I forbindelse med efteruddannelsesforløbets modul C gives der mulighed for at tandplejere kan deltage. Der udbydes 30 pladser, idet hensigten er, at hver af de deltagende tandlæger kan opnå efteruddannelse af en tandplejer fra egen klinik.

PRIS OG POINT
Prisen for hele kursusforløbet er kr. 64.800,- inkl. overnatning, fuld forplejning, undervisningsbøger samt materiale. Du kan betale beløbet i fire rater: rate 1; kr. 32.400,- som betales før modul A, rate 2,3 & 4; kr. 10.800,- som betales før henholdsvis modul B, C & D.
Ønsker du opdelt betaling, kontakt da Rikke Mønster på mail rm@tdl.dk

Der optjenes 108 point over hele forløbet og der udleveres kursusbevis efter endt modul F, såfrem der er deltaget i samtlige moduler.

 

Kursushold


Vælg hvilket hold du vil deltage på og klik "Tilmeld kursus".

Middelfart
Pris: 64.800 DKK
16. august 2019 kl. 10.00-15.30
17. august 2019 kl. 10.00-15.30
24. august 2019 kl. 10.00-15.30
25. august 2019 kl. 10.00-15.30
25. oktober 2019 kl. 10.00-15.30
26. oktober 2019 kl. 10.00-15.30
17. januar 2020 kl. 10.00-15.30
18. januar 2020 kl. 10.00-15.30
15. maj 2020 kl. 10.00-15.30
16. maj 2020 kl. 10.00-15.30
Copyright Dentalkurser.dk - - CMS